top of page

ברוכים הבאים לדף רישום לקייטנה של נועה

אנא מלאו בקפדנות את הטופס להלן, עם שליחת הטופס תועברו לדף תשלום בפייבוקס לטובת התשלום.

עלות הקייטנה למשתתפת -600 ש"ח.

הקייטנה תתקיים בין התאריכים 11-15 באוגוסט בין השעות 09:00-13:00 ותפתח עם רישום מינימום 5 בנות.

על הבנות להגיע מידי יום עם ארוחת 10, בקבוק מים, כובע וכלי כתיבה.

רמת אנגלית יחסית לכתה
האם מוכנים לארח, במידת הצורך, מפגש באחד הימים
במידה ומוכנים לארח, האם יש?
האם תהיו תסכימו לפעילות חוץ בתשלום, כגון באולינג...
נהלי הרשמה ופרטים נוספים: הודעת ביטול לא יאוחר מ14 ימים לפני פתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 50 ₪. הודעה של 14 ימים ועד 7 ימים מפתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 150 ₪. פחות מ7 ימים לתחילת הקייטנה, לא יתקבל החזר כספי. בגין ימי היעדרות לא יוחזר תשלום. ידוע לי כי ארוחת עשר עלי לשלוח עם בתי. הקייטנה תתקיים בתאריכים 11-15 באוגוסט בין השעות 9:00-13:00
בשליחת טופס הרישום ובתשלום הננו לאשר ולהסכים כי ידוע לנו שלמפעילת המפגשים לא קיים ביטוח המכסה את הפעילות וכי אין לה רישוי כלשהוא להפעלת קייטנות, הננו מאשרים ומתחייבים בזאת, לא לבוא בתביעות כלשהן לאחריותה בגין הפעלת הפעילויות והקייטנה.
bottom of page